پنج قانون علم کتابداری و پنج قانون وب

پنج قانون علم کتابداری موسوم به قوانین رانگاناتان در سال (۱۹۳۱) توسط  رانگاناتان دانشمند هندی ارائه شدند که اصول بنیادی علوم کتابداری و اطلاع رسانی را تشکیل می دهند.  

The Five Laws of Library Science:

1. Books are for use.

2. Every reader his book.

3. Every book his reader.

4. Save the time of the reader.

5. The library is a growing organism.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زندگی رانگاناتان و قوانین معروفش مراجعه شود به این سایت. قابل ذکر است که قوانین رانگاناتان به منظور به کارگیری در محیط وب توسط نگارنده روزآمد شده اند. برای مطالعه ویرایش جدید قوانین رانگاناتان به مقاله پنج قانون وب مراجعه شود.

 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢٧


علوم کتابداری و اطلاع رسانی

      علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشی است که به مطالعه و بررسی شيوه های گوناگون تولید دانش، گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، لوح فشرده، پایگاه اطلاعاتی، اینترنت و وب جهانگستر)، سازماندهی، بازیابی و اشاعه این منابع و محمل های اطلاعاتی می پردازد و در این راستا تلاش می نماید که در وقت خواننده یا کاربر صرفه جویی نماید.

واژه کتابداری به عنوان معادل واژه انگلیسی " Librarianship" انتخاب شده است. دانشمند بزرگ، رانگاناتان زمانی که در دهه 1930 از انگلیس به هندوستان بازگشت و درصدد راه اندازی این دانش نوین در هند برآمد جامعه هند در فهم این واژه مشکل داشتند و در نتیجه ایشان واژه جدید " Library Science" یعنی علم کتابداری  را جایگزین آن واژه نمود. امروزه در آمریکا این واژه بیشتر بکار گرفته می شود.

 در دهه ١٩٧٠ با اختراع ریزرایانه ها و در سال ١٩٩٠ با اختراع وب و ورود این فناوری های نوین اطاعاتی به عرصه کتابخانه های دنیا این دانش نیز دچار تحول های گسترده ای شد. در نتیجه پژوهشگران و اساتید این رشته درصدد تغییر نام آن برآمدند و واژه " Information" یعنی "اطلاعات" یا "اطلاع رسانی" نیز به نام این دانش اضافه شد و امروز از آن به عنوان " Library & Information Sciences" یا علوم کتابداری و اطلاع رسانی یاد می شود. اگرچه در انگلستان و برخی کشورهای دیگر با عناوین دیگری از جمله " Information Studies" و " Information Managment" نیز از آن ياد می شود .

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢٧


Knowledge is Power

 Knowledge is Power”, is a line of poetry taken from Ferdowsi, the great Persian poet of 1000 years ago, written as a motto on Iranian primary school notebooks and books. It is an old adage that "Knowledge is Power". This proverb is partially true because generally speaking power means strength, army etc. Power really means 'wisdom' and 'intelligence'. Ferdowsi has clarified this in one verse: One who has wisdom is powerful. For more information click here.

توانا بود هر که دانا بود

 

به نام خداوند جان و خرد خداوند نام و خداوند جایخداوند کیوان و گردان سپهرز نام و نشان و گمان برترستبه بینندگان آفریننده رانیابد بدو نیز اندیشه راهسخن هر چه زین گوهران بگذردخرد گر سخن برگزیند همیستودن نداند کس او را چو هستخرد را و جان را همی سنجد اویبدین آلت رای و جان و زبانبه هستیش باید که خستو شویپرستنده باشی و جوینده راهتوانا بود هر که دانا بوداز این پرده برتر سخن​گاه نیست   کزین برتر اندیشه برنگذردخداوند روزی ده رهنمایفروزنده ماه و ناهید و مهرنگارنده​ی بر شده پیکرستنبینی مرنجان دو بیننده راکه او برتر از نام و از جایگاهنیابد بدو راه جان و خردهمان را گزیند که بیند همیمیان بندگی را ببایدت بستدر اندیشه​ی سخته کی گنجد اویستود آفریننده را کی توانز گفتار بی​کار یکسو شویبه ژرفی به فرمانش کردن نگاهز دانش دل پیر برنا بودز هستی مر اندیشه را راه نیست

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢٥


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی