سالهای دور از دیار: یادداشت پایانی

همه چیز برای بازگشت مهیاست! اگرچه دوست داشتم برای دوره فوق–دکترا به کانادا (دانشگاه کِبِک) بروم و افتخار شاگردی پروفسور استیون هارناد (استاد دانشگاه سودهامپتون انگلیس و کبک کانادا) را داشته باشم و یکی از اعضای دانشکده کتابداری دانشگاه بریتیش کلمبیا هم طی نامه ای اعلام کرد که شرح فعالیت­های من برایش جالب است، ولی به دلیل مخالفت دولت ایران بی خیال فوق–دکترا شدم. دانشگاه پاول سزن فرانسه نیز درخواست کرده است تا به عنوان عضو هیات علمی این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد تدریس نمایم، ولی دیگر نای ماندن ندارم و ساک­هایم را بسته ام تا برگردم و با تمام مشکلات بروم در مقطع کارشناسی کتابداری درس ماشین­نویسی تقه ای [آشنایی با وورد] و سازماندهی مواد [سازماندهی دانش ۱] را تدریس نمایم. سفارت محترم ایران در پاریس نیز بلیط های بازگشت را به همراه نامه اعمالم ارسال کرده است تا بدون درنگ برگردم. همه وسایل خانه ام را به حراج گذاشتم. تجربه­ها و دوستان خوبی پیدا کردم ولی باید از آنها دل کند.

تجربه های زیادی کسب کردم و حرف­های زیادی در رابطه با مشکلاتم در خارج و داخل کشور برای گفتن دارم، اما افسوس که وقت نوشتن یافت می­نشود. برای نمونه، به دانشگاه تهران درخواست دادم که اگر امکان دارد موقتاً به من یک خانه سازمانی بدهد، مسؤول مربوطه می­گوید: خانه سازمانی نمی­دهیم. می­گویم: پس من چه کار کنم؟ می­گوید برنگرد! دلت خوشه برمی­گردی!

این آخرین یادداشتی است که خارج از ایران روی وبنوشت خود می­­نویسم و امیدوارم آخرین یادداشت من نباشد. در طی این سالها، با تمام مشغله کاری، ذهنی، گرفتاری­ها و مشکلات خاص خود در خارج از کشور، همواره سعی کردم تا هر از گاهی یادداشتی در جهت اطلاع رسانی بنویسم. باز هم از خوانندگان این وبنوشت سپاسگزاری می­شود.

 

معرفی وبگاه

کرم کتاب

Libworm.com

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱۳


اطلاعات: نگرش ها

بیرژه یورلند (Birger Hjørland) بر این باور است که دو نوع نگرش اصلی نسبت به اطلاعات وجود دارد که به شرح زیر است: 

Two basic views of information

- "The objective understanding (Observer independent, situation independent). Versions of this view have been put forward by, for example, Parker, Dretske, Stonier, and Bates. Bates’ version implies: Any difference is information.

- The subjective/situational understanding. Versions have been put forward by, for example, Bateson, Yovits, Spang-Hanssen, Brier, Buckland, Goguen, and Hjørland. This position implies: Information is a difference that makes a difference (for somebody or for something or from a point of view). What is information for one person in one situation needs not be information for another person or in another situation. This view of information as a noun is related to becoming informed (informing as a verb). Something is information if it is informative—or rather, something is information when it is informative. (This view is also considered by Bates but is termed “information 2.”)" (Hjørland, 2007). An example,

     "A stone on a field could contain different information for different people (or from one situation to another). It is not possible for information systems to map all the stone’s possible information for every individual. Nor is any one mapping the one “true” mapping. But people have different educational backgrounds and play different roles in the division of labor in society. A stone in a field represents typical one kind of information for the geologist, another for the archaeologist. The information from the stone can be mapped into different collective knowledge structures produced by e.g. geology and archaeology. Information can be identified, described, represented in information systems for different domains of knowledge. Of course, there are much uncertainty and many and difficult problems in determining whether a thing is informative or not for a domain. Some domains have high degree of consensus and rather explicit criteria of relevance. Other domains have different, conflicting paradigms, each containing it own more or less implicate view of the informativeness of different kinds of information sources" (Hjørland, 2007).

      Hjørland (2007) demonstrates that the domain-specific understanding is the way of understanding most in correspondence with ordinary views of science and knowledge: Researchers in each domain look at the world from a specific perspective and define and process information accordingly.

"That information is tied to a particular, concrete situation and a particular social group has some important consequences, summarized in the following list of qualities of information:

  1. Situated. Information can only be fully understood in relation to the particular, concrete situation in which it actually occurs.
  2. Local. Interpretations are constructed in some particular context, including a particular time, place and group.
  3. Emergent. Information cannot be understood at the level of the individual, that is, at the cognitive level of individual psychology, because it arises through ongoing interactions among members of a group.
  4. Contingent. The interpretation of information depends on the current situation, which may include the current interpretation of prior events [note: Of course, an “event” is what some group counts as an event]. In particular, interpretations are subject to negotiation, and relevant rules are interpreted locally, and can even be modified locally.
  5. Embodied. Information is tied to bodies in particular physical situations, so that the particular way that bodies are embedded in a situation may be essential to some interpretations.
  6. Vague. In practice, information is only elaborated to the degree that it is useful to do so; the rest is left grounded in tacit knowledge.
  7. Open. Information (for both participants and analysts) cannot in general be given a final and complete form, but must remain open to revision in the light of further analyses and further events. (At the analyst level, one may say “all theories leak.”)" (Hjørland, 2007).

Reference

Hjørland, Birger (2007). Information: Objective or Subjective/Situational? Journal of The American Society For Information Science And Technology, 58(10):1448–1456. 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱۳


جایگاه دانش (کتابخانه ها) در پیشرفت علمی و اقتصادی ایران کجاست؟

برنامه دهه قبل سنگاپور (Library 2000) این بود که تا سال ۲۰۰۰ کتابخانه های عمومی را حمایت کند تا سنگاپور را به یک کشور دارای اقتصاد دانش-محور تبدیل کند. سنگاپور به خوبی موفق شد و به این مرحله راه یافت. نگاهی به وضعیت سنگاپور نشان می­دهد که دولت سنگاپور (یکی از ده کشور اصلی تولیدکننده اطلاعات در جهان با یکی از شکوفاترین اقتصادهای جهان) چقدر در حوزه کتابخانه های عمومی و کتابخوانی در سنگاپور سرمایه گذاری کرده است. هیأت امنای کتابخانه ملی سنگاپور تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در پنج سال آینده "دانش جهان را به سنگاپور انتقال دهد تا تأثیر اقتصادی و اجتماعی مثبتی بر سنگاپور داشته باشد."

"We aim to bring the world's knowledge to Singapore to create a positive social and economic impact."

برنامه و شعار ویژه کتابخانه ملی سنگاپور برای سال 2010 (Library 2010) این است: (Libraries for Life - Knowledge for Success) کتابخانه ها برای زندگی و دانش برای پیشرفت. این به معنی آن است که کتابخانه ها نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی افراد را فراهم می­کنند و در نتیجه موجب شکوفایی اقتصادی کاربران می­شوند. سنگاپور یک کشور مدرن به تمام معنی است به طوری که در همه عرصه های علمی و اقتصادی موفق بوده است. برای نمونه، سنگاپور ایرلاین اولین شرکتی بود که هواپیمای نسل جدید ایرباس را خرید. البته باید گفت کرد که پیشرفت اقتصادی یک کشور مبتنی بر ثبات سیاسی آن کشور است. بعد از تمام این مقدمات، پرسش این است که جایگاه کتابخانه ملی و کتابخانه های عمومی ایران در پیشرفت اقتصادی و علمی ایران کجاست؟

بخشی از متن انگلیسی برنامه کتابخانه های سنگاپور در زیر ذکر می­شود که خواندن آن توصیه می­شود:

Libraries for Life, Knowledge for Success

* Our libraries will serve Singaporeans at all stages of their lives and we will customize services to support their economic needs as well as their quality of life. We will ensure that working Singaporeans and entrepreneurs can find, create and apply knowledge to innovate and create value and prosperity.

* Our libraries should provide Singaporeans with multiple avenues to develop their personal knowledge and learning skills, seek opportunities and adapt flexibly to the changing economy.

* Businesses and government should be able to call on us to support them with the information and knowledge services they need to remain competitive, improve productivity and quality, and build a world-class talent base.

* We should be a community where every citizen counts, where everyone can develop his human potential to the full and everyone participates in building and repairing and upgrading thisshared home which is Singapore.” Prime Minister Lee Hsien Loong, National Day Rally Speech 2004

Libraries for Life

Knowledge for Success

YOUNG SINGAPOREANS

OUTCOME: SELF DISCOVERY

• curiosity

• joy of discovery

• love of learning

• multiple ways of learning

ADULTS

OUTCOME: SELF FULFILMENT

• personal growth

• research and scholarship

• upgrading skills

• professional and career enhancement

SENIOR CITIZENS

OUTCOME: SELF RELIANCE

• mental stimulation

• social engagement

• productive leisure

• higher technical competency

BUSINESS AND GOVERNMENT

OUTCOME: COMPETITIVE EDGE

• enhanced competitiveness

• open possibilities

• seized opportunities

• on-time information and intelligence

 

منبع

Singapore National Library Board (2005). Library 2010: libraries for life, knowledge for Success. National Library Board Singapore. Available at: www.nlb.gov.sg/L2010/L2010.pdf

 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٤


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی