تفکر تشبیهی

تفکر تشبیهی به عنوان برابرنهاده (Metaphorical thinking) انتخاب شده است. در واقع، تفکر تشبیهی نوعی بازآفرینی اطلاعات و استفاده از اصول سایر حوزه­های علمی در حوزه علمی دیگر است. در روشنگری این سخن می­توان گفت که کلید اساسی در "تفکر تشبیهی"، وجه تشابه دو مسأله یا موضوع است و پژوهشگر به دنبال این است که چگونه می­تواند از طریق وجه تشابه یک مسأله، مشکل یا مسأله دیگری را در حوزه علمی دیگری حل نماید. در حوزه کتابداری نیز از این نوع تفکر استفاده می شود. به عنوان مثال، متخصصان کتابداری و اطلاع­رسانی از اصول کتابسنجی و تحلیل استنادی استفاده کرده و شاخه­ای دیگر به نام وب­سنجی و تحلیل پیوندها به وجود آورده­اند. در واقع، تفکر تشبیهی چیزی غیر از بازآفرینی اطلاعات نیست. قابل توجه است که بازآفرینی اطلاعات نیاز به تفکر و خلاقیت دارد.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٠


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی