نقش تولید آثار علمی در پیشرفت و اعتبار یک کشور

یکی از نشانه های اصلی پیشرفت هر کشوری میزان تولیدات علمی و تأثیر انتشارات علمی آن کشور در سطح بین المللی است. امروزه تعداد مقاله­ها و مجلههای علمی منتشر شده در یک کشور به عنوان یکی از شاخص­های اصلی توسعه­یافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بین­الملل محسوب می­شود. مجله­های علمی یکی از ابزارهای مهم شکوفایی صنعت و فناوری محسوب می‌شوند. زیرا از یک سو میان مجامع علمی و پژوهشگران ارتباط برقرار می‌نمایند و از سوی دیگر علم را از بخش‌های ‌دانشگاهی و پژوهشی به حوزه صنعت و تولید انتقال می‌دهند. بدیهی است که مقاله­های علمی که منبع عمده اطلاعات علمی محسوب می­شوند در میان سایر آثار علمی از منزلت خاصی برخوردار هستند.

با توجه به این که مجله­های فهرست شده در نمایه های استنادی و مقاله­های چاپ شده در این مجله­ها، یکی از مهمترین شاخص‌های تعیین میزان تولید علم در سطح جهان محسوب می‌گردد؛ لذا ضروری است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران، دانشجویان و فرهیختگان ایرانی به عنوان تولیدکنندگان آثار علمی و همچنین دست‌اندرکاران مجله های کشور این مهم را مدنظر قرار داده  و تلاش‌های خود را برای ارتقای وضعیت تولید علم در کشور دو چندان نمایند. برای کسب اطلاع بیشتر از عملکرد جامعه دانشگاهی ایران در سطح بین المللی به جداول زیر نگاه شود:

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱٤


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی