پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد

OAIster

یک پایگاه Open Archives Initiative است که امکان جستجو در تمامی واسپارگاه­ها و آرشیوهای الکترونیکی دسترسی آزاد موجود در دانشگاه­ها و موسسه­های مختلف را فراهم می­آورد. پایگاه ارزشمندی است که بیش از هفت میلیون رکورد اطلاعات کتابشناختی آثار علمی ارزشمند را در بر می­گیرد.

E-prints Network هم مشابه این پایگاه است. برای جستجو در این پایگاه بهتر است تمامی حوزه­های موضوعی و تمامی پایگاه­ها انتخاب شود.

دو پایگاه پیش­گفته شبیه یک اَبَر موتور کاوش یا یک کتابشناسی کتابشناسی­ها عمل می­کنند که امکان جستجو در همه پایگاه­ها را فراهم می­کنند.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٧


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی