اصول و قوانین کتابداری مبتنی بر قوانین رانگاناتان

شیالی رانگاناتان و قوانین کتابداری (Five Laws of Library Science) او  الگوی خوبی برای کتابداران و متخصصان اطلاع­رسانی در سراسر دنیاست. قوانین رانگاناتان سرچشمه بسیاری از اصول و قوانین کتابداری نوین شده است. در مقاله کاربرد قوانین رانگاناتان در محیط وب (پنج قانون وب) برخی از قوانینی که مشهورتر بودند معرفی شد. پنج قانون وب خوانندگان زیادی پیدا کرد و وبنوشت­های مختلف به معرفی آن پرداختند، برخی هم به آن استناد کردند و حتی منبع درسی در دانشگاه کاریلونا شمالی شد، در برزیل به زبان پرتقالی ترجمه و منتشر شد. همچنین توسط فاطمه عموحسینی و طاهره عظیمی­نیا نیز به زبان پارسی ترجمه شده است که قرار است در مجله علوم اطلاع­رسانی منتشر شود.

 

سایر قوانین کتابداری

The principles of Library

The library is everywhere.

The library has no barriers.

The library invites participation.

The library uses flexible, best-of-breed systems.

Ken Chad and Paul Miller (2005). Do libraries matter? The rise of Library 2.0.

 

The Principles of Library 2.0

The library encourages the heart. 
The library is human.
The library recognizes that its users are human too
(Stephens, 2005).

Michael Stephens (2005). Do Libraries Matter: On Library & Librarian 2.0.  

 

Five Principles of Collaboration

The library is everywhere.

The library has no barriers.

The library provides coordination.
The library needs technology.
The library always develops
(Laohuai [Chinese]? or Genti Sophora [Japanese]).

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٤


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی