مقاله های ماه اوت ۲۰۰۶ در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی

طبق نامه دریافت شده از آرلن آیز مدیر پایگاه اطلاعاتی Informed Librarian Online مقاله جک منس (Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries) منتشر شده در مجله وب­شناسی به عنوان مقاله ماه در پایگاه اطلاعاتی Informed Librarian Online که یک پایگاه تخصصی در حوزه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی است معرفی شده است. قابل ذکر است که این سومین مقاله مجله وب­شناسی است که در این پایگاه آمریکایی توسط ویراستاران به عنوان مقاله ماه انتخاب می­شود. 

همچنین مقاله داریوش علیمحمدی (Webliometrics: A New Horizon in Information Research) منتشر شده در مجله Library Review نیز به عنوان مقاله­های جالب انتخاب شده است.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱۱


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی