فهرستنویسی و رده بندی کتاب سنتی

آیا سازماندهی مواد کتابخانه فقط شامل فهرستنویسی و رده­بندی کتاب به معنای سنتی است؟

در ایران هر وقت بحث از فهرستنویسی و رده­بندی می­شود، فوراً به ذهن افراد متبادر می­شود که باید به بحث رده­بندی کتاب به معنای سنتی آن پرداخت و باید روش استفاده از کتاب­های رده­بندی دیویی، کتاب­های رده­بندی کنگره و سرعنوان­های موضوعی را به دانشجو یاد داد. این که برخی از مدرسان این درس را فقط محدود به آموزش استفاده از این کتاب­ها می­کنند، بحث دیگری است که در این مقال نمی­گنجد.

اما امروزه بزرگان رده­بندی آمریکا، کسی چون لویس مای چان صاحب کتاب­های بسیار در مورد رده­بندی به تدریس دروس زیر می­پردازد:

Information Storage and Retrieval
Online Information Systems Services
Organization of Knowledge I

Organization of Knowledge II

علائق موضوعی او:

Classification, cataloging, indexing; Knowledge Class, Personalized Web Browsers, Metadata 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۱٢


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی