دسترسی آزاد = گسترش و اشاعه دانش

برای حمایت از دسترسی آزاد، از این پس متن کامل مقاله­های انگلیسی نوشته شده توسط نگارنده، یا قبل از انتشار و یا پس از انتشار به آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی واسپاری می­شود و متن کامل مقاله­های پارسی نیز از طریق وبگاه نگارنده قابل دسترس خواهند بود. واسپاری مقاله­های انگلیسی به این پایگاه می­تواند باعث بالا رفتن میزان خوانندگان و تعداد استناد به مقاله در سطح بین­المللی شود. به عنوان مثال،  مقاله ضریب تأثیرگذاری وب: مروری انتقادی که به این پایگاه واسپاری شده است، منبع درسی دوره دکترا دانشگاه هاوایی/ پیتر جکسو شده است. لذا دسترسی آزاد موجب گسترش دانش و بینش می­شود. متن کامل مقاله زیر نیز به آرشیو پیش­گفته اضافه شد.

حضور کشورهای خاورمیانه در محیط وب و ضریب تأثیرگذاری آنها

Web Presence and Impact Factors for Middle-Eastern Countries

Abstract

    This study investigates the Web presence and Web Impact Factor (WIF) for country code top-level domains (ccTLDs) of Middle-Eastern countries, and sub-level domains (SLDs) related to education and academic institutions in these countries. Counts of links to the web sites of Middle-Eastern countries were calculated from the output of Yahoo search engine. In this study, we compute the WIF at two levels: top-level domains, and sub-level domains.

    The results show that the Middle-Eastern countries, apart from Turkey, Israel and Iran, have a low web presence. On the other hand, their web sites have a low inlink WIF. Specific features of sites may affect a country’s Web Impact Factor. For linguistic reasons, Middle-Eastern web sites (Persian, Kurdish, Turkish, Arabic, and Hebrew languages) may not receive and attract the attention that they deserve from the World Wide Web community. 

 

Noruzi, Alireza (2006). Web Presence and Impact Factors for Middle-Eastern Countries. Online, 30(2): 22-28. Available at: http://eprints.rclis.org/archive/00005738/ 

 

این مقاله در مجله آنلاین که یک مجله آمریکایی است و در پایگاه نمایه­های استنادی موسسه اطلاعات علمی، نمایه­سازی می­شود منتشر شده است. 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۸


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی