تغییر نام نشریات (کتابداری): مشکلات فراروی کتابخانه ها

یکی از دوستان که در بخش نشریات یک کتابخانه دانشگاهی کار می کند متوجه نکته ای شده بود که جالب توجه است و آن اینکه از برخی جهات نشریات کتابداری و اطلاع رسانی  (البته به نقل از کتابدار بخش نشریات) از نشریات بسیاری رشته های دیگر بدتر هستند به این جهت که بیش از سایر نشریات اندازه (قطع) آنها تغییر می کند و این مسئله برای ارسال آنها به صحافی و نیز جای دادن آنها در قفسه مشکلاتی را ایجاد می کند. به عنوان مثال تمام نشریات کتابداری انتشارات امرالد از سال 2004 از قطع آ4 به اندازه کوچکتر تقریباً وزیری تغییر یافتند.

همچینین تقریباً بیشترین تغییر نام نیز در میان مجلات کتابداری رؤیت می شود که این نیز مشکلاتی را برای کتابداران پیایندها ایجاد می کند. این نکته شاید بازتاب ماهیت استحکام نیافته و از نگاه مثبت پویای رشته کتابداری است. به عنوان مثال به تغییر نام مجله های زیر توجه کنید.

JASIS to JASIST

Information Storage and Retrieval to Information Processing and Management

Online and CD Rom review to Online Information Review

Journal of Library History to Libraries and Cultures and then to Libraries and Cultural Records

Aslib Proceedings: New Information Perspectives to Aslib Proceedings

International Library Review to The International Information & Library Review

Asian Libraries  to New Library World

 البته باید قبول کرد که بعضی از تغییر اسامی به جهت سیاستهای بازاریابی ناشران است. 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/۱٧


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی