رهبران فکری: صاحبان اندیشه و فکر

رهبران فکری افرادی هستند که رسانه های همگانی (رادیو، تلویزیون، اینترنت، وب، وبنوشت و غیره) را برای اشاعه افکار و اندیشه های خود به کار می گیرند، با دیگران درباره موضوع های معینی بحث می کنند و در مسائل مختلف (کنفرانس ها، سمینارها، وبنوشت ها) شرکت می کنند. این افراد اغلب به صورت افراد متخصص و خبره برای دیگران عمل می کنند و اطلاعات را برای دیگران تفسیر و  به اصطلاح،  مطابق فهم عوام بیان می کنند. رهبران فکری همواره سعی می نمایند تا داناتر از دیگران باشند و نسبت به مسائل مختلف آگاه باشند. رهبران فکری دو دسته اند:

    - رهبران فکری فعال: کسانی که به طور فعال تلاش می کنند تا دیگران را تحت نفوذ افکار و اندیشه ها قرار دهند درست شبیه سخنگویان.

    - رهبران فکری منفعل: کسانی هستند که تلاش چندانی برای اشاعه افکار خود نمی نمایند بلکه دیگران از ایشان می خواهند تا در مورد موضوع های مختلف اظهارنظر کنند و عقیده و نظر خود را بیان نمایند.

توجه شود که در اینجا منظور از رهبر، رهبران دینی و مبلغان مذهبی نیست.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٥


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی