فرهنگ یا بی فرهنگی استناد

در یادداشت های گذشته در همین وبنوشت نوشته شد که در هر اثری خواه چاپی یا الکترونیکی "ممکن است به دلایل گوناگون به تجربه ای، قولی یا مکتوبی اشاره شود. […] اشاره به سخن یا سند پیشین اصطلاحاً استناد خوانده می شود" (حرِّی، ١٣٧٢). در واقع استناد یعنی "قبول صحت و درستی یک مدرک توسط مدرک دیگر" (عصاره، ١٣٧٧). به دیگر سخن، استناد رابطه میان اثر استناد دهنده با اثر استناد شونده را نشان می دهد. نویسندگان به دلایل گوناگونی استناد می دهند که یوجین گارفیلد (1965) فهرستی از ١۵ دلیل اصلی استناد را بر می شمارد که در اینجا برخی از آنها ذکر می گردد.

١. تجلیل از پیشینیان

٢. اعتبار بخشیدن به آثار مرتبط (تجلیل از همتایان)

٣. اثبات ادعاها

۴. مشخص کردن آثار اصلی و مهمی که در آن یک ایده ای پدیدار شده است.

در سال 2006 در مجله وب شناسی یادداشتی نوشتم در مورد وب درمانی (Webotherapy) که برای نخستین بار بحث و واژه وب درمانی را در مجله های کتابداری به انگلیسی مطرح کردم و بعدها این ایده را گسترش دادم و پس از مطالعه بیش از 250 مقاله به مدت یکماه در حوزه های مختلف کتاب درمانی و روان درمانی مقاله ای نوشتم که توسط مجله (Electronic Library) پذیرفته شد که به زودی منتشر خواهد شد. همزمان مقاله کوتاهی با عنوان وب درمانی و کتاب درمانی برای مجله کتابداری و اطلاع رسانی مشهد نیز ارسال کردم.

Noruzi, A. (2006). Webotherapy and Beyond. Webology, 3(3), editorial 9. Available at: http://www.webology.org/2006/v3n3/editorial9.html

Noruzi, A. (2007). Webotherapy: Reading Web Resources for Problem Solving. The Electronic Library, forthcoming. Abstract available at: http://www.noruzi.blogspot.com

 چند روز پیش آقای یوسفی یادداشتی روی وبنوشت گذاشته بود که مجله وب یک مقاله ای در مورد وب درمانی منتشر کرده است و از آنجا که من در این سوی دنیا به مجله های فارسی دسترسی ندارم خواهش کردم که مقاله را برایم ارسال فرمایند. ایشان هم قبول زحمت فرمودند.

وب درمانی. وب: ماهنامه آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی، سال هفتم، شماره 80 بهمن 1385.

نگاهی گذرا بر مقاله انداختم و در همان نگاه اول متوجه شدم حداقل چهار خط اول مقاله استناد  نشده است. مقاله هیچ منبع و مأخذی ندارد و گویی واژه وب درمانی (Webotherapy) روی هوا نازل شده است. با این وجود انصافاً بقیه مقاله را خود نویسنده نوشته است. هر چند که در قسمت مراحل اجرای وب درمانی هم به طور کلی ایده گرفته است. 

 وقتی دلم می سوزد که نویسنده با من مکاتبه کرد و گفت این موضوع برایم جالب است و من هم با کمال میل هرچه مقاله در مورد کتاب درمانی و مقاله های خودم را برایش ارسال کردم. متأسفانه برخی از نویسندگان در حوزه های علمی مختلف، ایده اصلی یا حتی اطلاعات یک مقاله را بدون ذکر منبع به نام خود منتشر می نمایند و طوری جلوه می دهند که گویی خود بانی این ایده بوده اند. چنین عملکردهایی شایسته نیست. بهتر است که افراد به آثار استفاده شده استناد نمایند.   

منابع

حرِّی، عباس (١٣٧٢). مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی. تهران: صفحه 291.

عصاره، فریده (١٣٧٧). تحلیل استنادی. فصلنامه کتاب، پاییز و زمستان، صفحه 34-48.

Garfield, Eugene (1965). Can citation indexing be automated? Available at: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/V1p084y1962-73.pdf 

 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/۱٧


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی