طرح وب سنجی دانشگاه های کشور

وب سنج نام طرحی در دست اجراست که قصد دارد به ارزیابی محتوایی و فنی وبگاه های دانشگاهی ایران با استفاده از شاخص های وب سنجی بپردازد. البته اطلاعاتی در مورد تیم تشکیل دهنده آن یا سازمان حمایت کننده آن در دسترس نیست تا بتوان در مورد آن اظهارنظر کرد و هنوز اطلاعات چندانی منتشر نکرده اند. در بخش واژه نامه آن به تعریف دو واژه وب شناسی، وب سنجی و دانش وب پرداخته شده است.  اگر طرحی شبیه به طرح وب سنجی (Webometrics.info) مرکز اطلاعات و مدارک ملی اسپانیا راه اندازی شود و به ارزیابی وبگاه های دانشگاهی  ایران پرداخته شود بد نیست. البته باید توجه داشت که نباید شاخص های وب سنجی مبنای رتبه بندی دانشگاه ها قرار گیرد. بلکه به ارزیابی کمی و کیفی وبگاه های دانشگاه ها بپردازد. قابل ذکر است که ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران نیز قبلاً ارزیابی شده است. 

  

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/۸


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من






حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی