واژهای نوین در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی

این واژه ها صرفاً پیشنهادی است برای مترجمان در این حوزه. البته ممکن است برخی از این واژه ها مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی باشد. واژه هایی که به رنگ آبی به کار رفته پیشنهاد فرهنگستان است. معادل هایی که برای برخی از واژه ها توسط فرهنگستان زبان پارسی انتخاب شده را باید پذیرفت زیرا حتی یک استاندارد نابهینه از نبود استاندارد بهتر است. نبود استاندارد یعنی هرج و مرج و آشفتگی. بنابراین، بهتر است که حتی اگر در مواردی افراد با واژه های انتخاب شده توسط فرهنگستان کاملا موافق نیستید، به هر حال آنها را بپذیرید و باید بکار گرفت تا زبان پارسی در این تندابه های رویارویی با سیل واژگان بیگانه از انسجامی معقول برخوردار باشد.

 

 

 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱٠


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی