جایگاه دانش (کتابخانه ها) در پیشرفت علمی و اقتصادی ایران کجاست؟

برنامه دهه قبل سنگاپور (Library 2000) این بود که تا سال ۲۰۰۰ کتابخانه های عمومی را حمایت کند تا سنگاپور را به یک کشور دارای اقتصاد دانش-محور تبدیل کند. سنگاپور به خوبی موفق شد و به این مرحله راه یافت. نگاهی به وضعیت سنگاپور نشان می­دهد که دولت سنگاپور (یکی از ده کشور اصلی تولیدکننده اطلاعات در جهان با یکی از شکوفاترین اقتصادهای جهان) چقدر در حوزه کتابخانه های عمومی و کتابخوانی در سنگاپور سرمایه گذاری کرده است. هیأت امنای کتابخانه ملی سنگاپور تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در پنج سال آینده "دانش جهان را به سنگاپور انتقال دهد تا تأثیر اقتصادی و اجتماعی مثبتی بر سنگاپور داشته باشد."

"We aim to bring the world's knowledge to Singapore to create a positive social and economic impact."

برنامه و شعار ویژه کتابخانه ملی سنگاپور برای سال 2010 (Library 2010) این است: (Libraries for Life - Knowledge for Success) کتابخانه ها برای زندگی و دانش برای پیشرفت. این به معنی آن است که کتابخانه ها نیازهای اجتماعی و خودشکوفایی افراد را فراهم می­کنند و در نتیجه موجب شکوفایی اقتصادی کاربران می­شوند. سنگاپور یک کشور مدرن به تمام معنی است به طوری که در همه عرصه های علمی و اقتصادی موفق بوده است. برای نمونه، سنگاپور ایرلاین اولین شرکتی بود که هواپیمای نسل جدید ایرباس را خرید. البته باید گفت کرد که پیشرفت اقتصادی یک کشور مبتنی بر ثبات سیاسی آن کشور است. بعد از تمام این مقدمات، پرسش این است که جایگاه کتابخانه ملی و کتابخانه های عمومی ایران در پیشرفت اقتصادی و علمی ایران کجاست؟

بخشی از متن انگلیسی برنامه کتابخانه های سنگاپور در زیر ذکر می­شود که خواندن آن توصیه می­شود:

Libraries for Life, Knowledge for Success

* Our libraries will serve Singaporeans at all stages of their lives and we will customize services to support their economic needs as well as their quality of life. We will ensure that working Singaporeans and entrepreneurs can find, create and apply knowledge to innovate and create value and prosperity.

* Our libraries should provide Singaporeans with multiple avenues to develop their personal knowledge and learning skills, seek opportunities and adapt flexibly to the changing economy.

* Businesses and government should be able to call on us to support them with the information and knowledge services they need to remain competitive, improve productivity and quality, and build a world-class talent base.

* We should be a community where every citizen counts, where everyone can develop his human potential to the full and everyone participates in building and repairing and upgrading thisshared home which is Singapore.” Prime Minister Lee Hsien Loong, National Day Rally Speech 2004

Libraries for Life

Knowledge for Success

YOUNG SINGAPOREANS

OUTCOME: SELF DISCOVERY

• curiosity

• joy of discovery

• love of learning

• multiple ways of learning

ADULTS

OUTCOME: SELF FULFILMENT

• personal growth

• research and scholarship

• upgrading skills

• professional and career enhancement

SENIOR CITIZENS

OUTCOME: SELF RELIANCE

• mental stimulation

• social engagement

• productive leisure

• higher technical competency

BUSINESS AND GOVERNMENT

OUTCOME: COMPETITIVE EDGE

• enhanced competitiveness

• open possibilities

• seized opportunities

• on-time information and intelligence

 

منبع

Singapore National Library Board (2005). Library 2010: libraries for life, knowledge for Success. National Library Board Singapore. Available at: www.nlb.gov.sg/L2010/L2010.pdf

 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٤


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی