کتابداری = علمی میان رشته ای؟!

پیشرفت هر علم و رشته ای، نه تنها تحت تأثیر دانشمندان و پژوهشگران همان رشته است، بلکه تحت تأثیر دانشمندان و پژوهشگران رشته­های دیگری است که با آن رشته رابطه علمی نزدیک و تنگاتنگ دارند. به دیگر سخن، یک رشته علمی به تنهایی پیشرفت نمی کند، بلکه پیشرفت هر علمی با پیشرفت رشته­های نزدیک به خود ارتباط مستقیم دارد. از آنجا که رشته کتابداری ارتباط بسیار نزدیکی با رشته­هایی مانند علوم رایانه، فناوری اطلاعات، ارتباطات و مدیریت دارد، اما متاسفانه در ایران رشته کتابداری ارتباط خود را با رشته های دیگر آن­طور که باید و شاید حفظ نکرده است. نگاهی به آثار منتشر شده در این حوزه نشان می­دهد که مقاله های اندکی توسط کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی ایران با متخصصان علوم رایانه، ارتباطات، مدیریت، و غیره نگاشته شده است. علی­رغم اینکه بزرگان رشته می­گویند و ادبیات کتابداری غرب نشان می­دهد که کتابداری یک علم میان رشته ای است، اما کتابداری ایران از پتانسیل­های میان رشته ای خود چنان که باید و شاید استفاده نمی­کند. بنابراین، پیشنهاد می­شود که دانشجویان کتابداری و کتابداران سعی نمایند با متخصصان سایر رشته­ها اقدام به نگارش مقاله و پژوهش نمایند تا شاید کتابداری ایران توسط سایر رشته­ها و سرانجام توسط جامعه بهتر شناخته شود.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱۸


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی