کمیسیون علم سنجی و رتبه بندي دانشگاه تهران

کمیسیون علم­سنجی دانشگاه تهران با موافقت و هماهنگی معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر موسوی موحدی و مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر نیاسری شروع به کار کرده است. اعضای این کمیسیون عبارتند از دکتر موسوی موحدی، دکتر نیاسری، دکتر کیوان کوشا، آقای ابراهیم عمرانی، دکتر علي اکبر صبوري، دکتر علیرضا نوروزی، و خانم فخرایی. اهداف این کمیسیون بررسی وضعیت علمی و تولیدات علمی دانشگاه تهران، تدوین راهکارهایی برای بالا بردن رتبه دانشگاه تهران در سطح ملی و بین­المللی و بهبود ساختار پژوهشی دانشگاه تهران است.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢۸


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی