تعداد مقاله های منتشر شده در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی در سال

     در پژوهشی که بخشی از آن در یکی از گروه های بحث کتابداری آمریکا منتشر شد، نشان می دهد که حوزه کتابداری و اطلاع رسانی از لحاظ انتشار مقاله به نسبت سایر حوزه های علمی در سطح پایینی قرار دارد و در بخش مهندسی بیشترین مقاله ها منتشر می شود.

Approximately how many articles do you publish each year?

Subject

0-1

2-3

4-5

More than 5

Library & information science

44

44

3

8

Number of articles published each year, by subject area

وبنگار از جامعه آماری پژوهش هیچ اطلاعی در دسترس ندارد، زیرا فقط جدول میزان انتشار مقاله به نسبت سال، به درخواست یکی از اعضای گروه ارسال شد. به خاطر مسائل حق مؤلف در اینجا فقط حوزه کتابداری نشان داده شده است.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۳٠


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی