کتابخانه 2: خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر وب 2

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تاریخچه وب ٢یا وب دو (Web 2.0) و خدمات ارائه شده در محیط وب ٢ و همچنین امکان‌سنجی استفاده از این خدمات در کتابخانه‌ها می‌باشد. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که کتابخانه‌ها با به‌کارگیری خدمات وب٢ به سوی نسل نوین کتابخانه‌ها موسوم به کتابخانه٢ یا کتابخانه دو (Library 2.0) پیش رفته و کاربران را در امور کتابخانه (مانند: انتخاب کتاب، سازماندهی و ذخیره اطلاعات) و به‌ویژه در فرایند سازماندهی دانش مبتنی بر وب مشارکت دهند. کتابخانه ٢، یک نظام کاملاً دموکراتیک و مبتنی بر مشارکت و همکاری دوسویه میان کتابداران و کاربران کتابخانه است. در واقع، هدف کتابخانه ٢ فراهم آوردن امکان همکاری و اشتراک تجربه میان کتابداران و کاربران با استفاده از فناوری‌های وب ٢ است که در نهایت موجب بهبود خدمات کتابخانه می‌شود. فناوری‌های وب ٢ مبتنی بر خرد جمعی است. خرد جمعی و قدرت مردم (کاربران) می‌تواند در نظام اجتماعی کتابخانه موجب تغییر ساختار و تحول نحوه دسترسی به اطلاعات و دانش شود.  

کلیدواژهها: وب ٢، کتابخانه ٢، اینترنت، وب، نرم‌افزارهای اجتماعی، همکاری

منبع

نوروزی، علیرضا (١٣٨٧). کتابخانه ٢: خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر وب ٢. کتاب ماه کلیات، آبان، ص.٢۴-٣۵.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی