بررسی میزان همکاری های علمی بین ایران و کشورهای همجوار

خالید ولایتی

چکیده

هدف از این پژوهش «بررسی میزان همکاری­های علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی   سال­های ١٩٩٠تا ٢٠٠٧» است. این پژوهش از نوع کاربردی است و از روش علم سنجی استفاده شده است.  شاخص­های «تالیف مشترک» و  «پروانه ثبت اختراع مشترک» جهت سنجش میزان همکاری علمی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بیش­ترین همکاری­های علمی ایران در میان کشورهای همجوار در تالیف مقاله با کشورهای روسیه، ترکیه، و پاکستان  بوده است. بیش­ترین این همکاری­ها در حوزه های موضوعی فیزیک، زیست شناسی، و شیمی صورت گرفته است. مقاله­های مشترک در مجله­هایی منتشر شده اند که دارای ضریب تاثیر بالایی هستند. میزان همکاری­های علمی در این بازه زمانی از سیر صعودی برخوردار بوده است. دانشگاه­های شهید بهشتی، صنعتی شریف، و تبریز از میان سایر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای بیش­ترین همکاری با کشورهای مجاور بوده اند. همکاری­های ایران با کشورهای همجوار در پروانه های ثبت اختراع مشترک سه مورد بوده که از این تعداد دو مورد مربوط به کشور روسیه در حوزه شیمی و یک مورد مربوط به کشور ترکیه در حوزه مهندسی است.  میزان همبستگی بین تولیدات علمی و میزان همکاری­های علمی برای کشورهای همجوار با ایران ٨٨ صدم به دست آمد. با توجه به بیشینه تولیدات علمی کشورهای همجوار با ایران، کشور­های روسیه، ترکیه، عربستان، و پاکستان از پتانسیل­های علمی بالایی برخوردار هستند. یافته های پژوهش نشان می­دهد که  علایق فرهنگی مشترک  از قبیل دین و مذهب در شکل گیری همکاری­های علمی نقش قابل توجهی ندارد، اما تاثیر «زبان مشترک» در شکل گیری همکاری­ها تا حدودی قابل مشاهده است. به­نظر می­رسد که روابط سیاسی بین کشورها بیشتر در شکل گیری همکاری­ها مؤثر باشد.

کلیدواژه ها: همکاری علمی، تالیف مشترک، پروانه ثبت اختراع مشترک، ایران

 

منبع

ولایتی، خالید (١٣٨٧). بررسی میزان همکاری­های علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی سال­های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٧. دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی.

 

این اولین و آخرین پایان نامه ای بود که با راهنمایی اینجانب در دانشگاه تهران با موفقیت دفاع شد. کسب اولین و آخرین مقام هم جالب است. نه؟

 

 

The Two Mules: A Fable for the Nations

Co-operation Is Better Than Conflict

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٢


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی