ضرورت کمیسیون ملی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مجلس ایران باید قانونی را به تصویب برساند که بر ضرورت خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای مناسب و رضایت بخش برای رفع نیازهای اطلاعاتی مردم ایران تأکید نماید. وجود چنین خدمات اطلاعاتی برای برآورده کردن اهداف ملی و استفاده مؤثر به عنوان منابع آموزشی ضروری است. در کشورهای دانش محور مثل آمریکا چنین کمیسیونی در جولای سال ١٩٧٠ به عنوان یک قانون عمومی به تصویب رسیده است که تلاش های آن امروز به ثمر می رسد. البته چنین کمیسونی باید مستقل باشد و مسؤولیت توسعه و پیشنهاد برنامه های ملی به دولت ایران و سازمانهای مرتبط را به عهده گیرد. این کمیسیون باید به بررسی و مطالعه نیازهای اطلاعاتی و کتابخانه ای ملت ایران پرداخته و نیازهای اطلاعاتی مناطق شهری، روستایی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را شناسایی کند و از طریق ساخت مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های (آموزشگاهی، دانشگاهی، عمومی، تخصصی و روستایی) این نیازها را برآورده نماید. وضعیت موجود منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها را ارزیابی نماید و برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه های لازم را تدارک ببیند و برنامه جامعی داشته باشد.

اعضای این کمیسیون باید مستقیماً توسط رئیس جمهور انتخاب شوند و متخصصان علوم کتابداری و اطلاع رسانی از کتابخانه های ملی، دانشگاهی، آموزشگاهی، روستایی، تخصصی و عمومی را در بر داشته باشد. همچنین وجود نمایندگانی از حوزه های علوم رایانه و جامعه شناسی ضروری است.  

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٥


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی