روباه یا جوجه تیغی

دانشمندان بزرگ به دو دسته تقسیم می شوند: روباه و جوجه تیغی. روباه حیله های زیادی می داند در حالی که جوجه تیغی حیله های اندکی. روباه به همه چیز علاقه مند است و به راحتی از یک مسأله به مسأله دیگر حرکت می کند. در حالی که جوجه تیغی به مسائل معدودی می پردازد که فکر می کند بنیادی هستند و برای سال ها و بلکه دهه ها به حل این مسائل می پردازد. بسیاری از اکتشافات توسط جوجه تیغی انجام می شود، در حالی که اکتشافات ناچیزی توسط روباه انجام می شود.  علم برای رشد سالم خود هم نیازمند جوجه تیغی است و هم نیازمند روباه. جوجه تیغی برای کاوش در ذات و ماهیت اشیاء و روباه برای کاوش مسائل جزئی اما پیچیده پیرامون جهان حیرت انگیز ضروری هستند. برای نمونه، البرت اینشتاین یک جوجه تیغی بود که مسائل بنیادی فیزیک را حل کرد و ریچارد فیمن یک روباه بود. خوانندگان باید بدانند که روباه ها به همان اندازه جوجه تیغی ها خلاق و آفریننده هستند. برای اصل متن نگاه کنید به: 

                                                     

 

Freeman J. Dyson (2005). Wise Man. The New York Review of Books, Volume 52, No. 16, October 20, 2005. Available at: http://www.nybooks.com/articles/18350

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢٧


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی