وب سنجی: چالش های پیش روی

از اواسط دهه ١٩٩٠ حوزه پژوهشی نوینی به نام وب سنجی بر پایه روش های کتابسنجی و اطلاع سنجی به وجود آمد که کار آن، پژوهش درباره ماهیت و ویژگی های وب، مقایسه و رتبه بندی وبگاه ها از لحاظ قابلیت رؤیت، بررسی میزان محبوبیت وبگاه ها مبتنی بر اساس پیوندهای دریافتی، رتبه بندی کشورها بر اساس میزان تولید صفحه های وب، بررسی انگیزه های پیوند بین وبگاه ها در حوزه های مختلف و غیره است.

ابزار اصلی وب سنجی موتورهای کاوش عمومی (چون یاهو، آلتاویستا و آلدِوب) هستند که صفحه های وب و پیوندهای دریافتی را نمایه سازی و روزآمد می نمایند. رشد روزافزون صفحه های وب از یک طرف و ناتوانی موتورهای کاوش در نمایه سازی کل وب از طرف دیگر بر مشکلات نتایج پژوهش های وب سنجی افزوده است. همچنین پدیده وبنوشت (وبلاگ) نیز تأثیر خاصی بر روی میزان پیوندهای وبگاه ها در سطح جهان دارد و در بسیاری از مواقع منجر به بمبگذاری موتورهای کاوش (گوگل و یاهو) شده است.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۱٧


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی