ترجمه و تأثیر آن بر گسترش و پیشرفت یک حوزه علمی در عرصه بین الملل

بی شک بسیاری از ایده ها و فکرهای نو از راه ترجمه آثار و ادبیات سایر کشورها و زبان ها وارد ادبیات یک رشته یا یک زبان می شود. اما ترجمه صرف آثار خارجی بدون بومی کردن آن سودمندی خود را تا حدود زیادی از دست می دهد. چه بسا برخی از مترجمان هنگام برگرداندن آثار بیگانه حتی به خود زحمت نمی دهند که مثال های به زبان فارسی و سازگار با فرهنگ ایرانی را بیان نمایند. البته هر یک از متون برگردانده شده به وجه خاصی از حوزه کتابداری تأکید ورزیده است. این متون به نوبه خود مفیدند و تلاش و زحمت تهیه کنندگان آنها مأجور، لیکن فعال نبودن حوزه کتابداری ایران در عرصه بین المللی وبنگار را با این واقعیت رو به رو کرده است که اهمیت پژوهش و نگارش مقاله در عرصه بین المللی بر بسیاری از پژوهشگران، نویسندگان، مترجمان و کتابداران ایرانی پوشیده است.

در وبنوشت یکی از کتابداران ایرانی به نام از این زاویه آمده است که " تا زمانی که متخصصان و دست اند کاران این حوزه فقط روایت‌گر یافته‌ها و حکایت‌گر دست‌آورد دیگران باشند، انتظار اعتلا و قدر دیدن آن، انتظاری طولانی و بس دشوار می‌نماید. خلاصه آنکه تا زمانی که کتابداران در حوزه نظری خاموش باشند کتابداری و اطلاع‌رسانی هم چنان در محاق خواهد ماند. 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢۳


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی