بررسی عنوان صفحه های وب: کتابخانه ملی ایران

عنوان صفحه های وب اهمیت زیادی در بازیابی اطلاعات دارند. جستجوی ساده ای در گوگل نشان می دهد که کتابخانه ملی ایران (site:nlai.ir) ۲۰۶ صفحه وب منتشر کرده است!!! نگاهی به صفحه های وب نمایه سازی شده از کتابخانه ملی در گوگل نشان می دهد که پنجاه درصد صفحه های کتابخانه ملی دارای عنوان "اخبار" هستند. در صورتی که این کلمه هیچ بار معنایی ندارد و هیچ جستجوگری با کلمه "اخبار" در کتابخانه ملی کاوش نمی کند.

کاش وبگاه های ایرانی از تکرار یک کلمه به جای عنوان همه صفحه های وب دست بردارند تا موتورهای کاوش، وبگاه های ایرانی را بهتر  نمایه سازی کنند. کاش به جای انتخاب این گونه کلمه های بی محتوا به جای عنوان صفحه های وب، عنوانی مبتنی بر محتوای خود مدرک را برگزینند.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱٤


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی