ویکی پدیا: اعتبارسنجی و مشکلات فرا روی

استاد بزرگوار پروفسور شکرخواه، در مورد ویکی پدیا یادداشتی نوشته بودند که مرا بر آن داشت تا در مورد ویکی پدیا خطی بنویسم. ویکی پدیا دانشنامه ای است بین المللی که توسط نویسندگان ناشناس از سراسر دنیا گردآوری می شود. این روزها نقاط ضعف ویکی پدیا به یکی از بحث های اساسی گروه بحث انجمن پژوهشگران اینترنت تبدیل شده است. برخی از اساتید دانشگاهی آمریکا و استرالیا نسبت به استناد کردن به مقاله های ویکی پدیا توسط دانشجویان اعتراض نمودند. برخی دیگر، ناشناس بودن نویسنده هر مدخل را یک ضعف می دانند و مسأله تحریف حقایق و نقض قوانین حق مؤلف نیز نقاط ضعف دیگر آن هستند.

اما یکی از مسائلی که توسط هیچ یک از نقادان مطرح نشد، این است که بسیاری از سازمان ها و افراد از درون مدخل های ویکی پدیا به وبگاه های خود پیوند زده تا رتبه وبگاه آنها بالا رود. نقض قوانین حق مؤلف توسط برخی از نویسندگان ویکی پدیا و توسط برخی از وبنگاران نیز بر کسی پوشیده نیست. به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۳ در بخش پارسی  آن مدخل "علم کتابداری و اطلاعات" را بی محتوا یافتم و تصمیم گرفتم آن را ویرایش نمایم. امروزه برخی از وبنگاران محتوای آن را کپی کرده و در وبنوشت های خود می  گذارند بدون اینکه استناد نمایند  که از کجا این مطالب را گرفته اند.  

چگونه با ویکی پدیا آشنا شدم؟ در سال ۲۰۰۳ بدنبال اعتراض های ایرانیان خارج کشور به تفییر نام خلیج فارس به خلیج ...، روزی از روزها در گوگل جستجو می کردم و متوجه شدم که قریب به هزار مدخل توسط کشورهای تازی ساخته شده است و به جای خلیج پارس از کلمه خلیج ... استفاده نموده اند. روزی تصمیم گرفتم که آنها را اصلاح کنم ولی این همه مدخل را من یک روزه نمی توانم اصلاح کنم و آب رفته را به جوی بر گردانم. بنابراین تصمیم گرفتم که نخست به عضویت ویکی پدیا درآیم تا بتوانم این مدخل ها را اصلاح کنم و از آن پس ماهی یکبار برای سرگرمی در ویکی پدیا جستجو می کنم و هر مدخل انگلیسی که در آن خلیج ... باشد را به خلیج پارس تغییر می دهم و امروز در کارنامه ام بیش از هزار مدخل ساخته و ویرایش کرده دارم. خواننده عزیز خرده نگیرید اگر حس ایراندوستیم گل کرده است. خوب حالا اعتبارسنجی ویکی پدیا با شما.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢٥


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی