تبادل دانش بین علم و فناوری: دانشگاه و صنعت

صنعتی شدن یک کشور مستلزم تولید اطلاعات و دانش در مقیاس وسیع است. تبادل اطلاعات و دانش بین علم و فناوری (تکنولوژی) در واقع یک رابطه دو جانبه است. علم، منبعی است برای توسعه فنون و مهارت های نوین که سرانجام می تواند برای فناوری مفید باشد. فراهم نمودن دانش نوین به عنوان پایه ای برای پیشرفت های احتمالی فناوری یکی از کمک هایی است که علم به فناوری می نماید. گسترش علم در ایران نیازمند وجود تئوریسین های قوی در حوزه اطلاع رسانی، از جمله در حوزه اقتصاد اطلاعات است که بتوانند در روند تولید دانش و توجه به پژوهش تأثیرگذار باشند. در واقع، پیشرفت اقتصادی و فناوری مبتنی بر دانش جز با گسترش روند تأثیر متقابل بین دانشگاه و صنعت در ایران فراهم نخواهد آمد. برای کسب اطلاع در مورد تفاوت های بین اطلاعات و دانش به کتاب مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانی اثر پروفسور حرّی مراجعه شود.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢٦


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی