شکاف دیجیتالی: نقش دولت ها

یکی از عوامل مهم شکاف دیجیتالی، فقدان مهارت های ویژه و عدم حمایت فرهنگی و رفتاری جامعه و دولت ها از یک فناوری نوین است.به عنوان نمونه در جامعه ما هر گاه بحث از رایانه و اینترنت می شود می گویند رایانه مال آدم های پول دار و روشنفکر است، برای جوانان است، استفاده از آن مشکل و مال طبقه اجتماعی خاصی است، امنتیت اطلاعاتی ندارد و ... اینترنت برای جوانان مضر و در نتیجه حرام است زیرا پر از مسائل مبتذل و خلاف اخلاق عمومی است و ... این توجیه های من در آوردی همه ناشی از نگاه فرهنگی جامعه است.جامعه و در رأس آن دولت ها باید از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی حمایت نمایند.البته این واقعیت را باید مدنظر داشت که با توجه به این که سطح درآمد متوسط جامعه پایین است، بنابراین خرید رایانه برای برخی از اقشار جامعه ممکن نیست.

یک دانشجوی ایرانی نمی تواند به راحتی یک رایانه بخرد. حال آن که رایانه و اینترنت ابزار اساسی پژوهش، آموزش و اساس پیشرفت اقتصادی و تجاری نوین هستند.بنابراین دولت باید این مرزها را بشکند و به اقشار متوسط و ضعیف هم توجه داشته و فناوری های نوین را وارد زندگی مردم نماید. دولت اگر نمی تواند بودجه خاصی را به روستاها و مناطق محروم اختصاص دهد حداقل می تواند از تمامی سازمانهای دولتی درخواست نماید تا بعد از خرید رایانه هایی نو، رایانه های قدیمی خود را که به دلیل مشکل اموال عمومی و بیت المال در انبارها خاک می خورند و نگهداری از این اموال برای خود سازمانها هم به دلیل اشغال فضا مشکل ساز شده اند را به مدارس و به شهرها و روستاهای محروم هدیه نمایند، در این حالت از یک طرف خود سازمان از دست این اموال رها می شود و از طرف دیگر قشری از جامعه نیز می تواند از این تجهیزات استفاده نماید. دولت باید در بخش اقتصاد اطلاعاتی سرمایه گذاری کند. معمولاً رسم است که در پایان سال مالی، سازمانها برای فرار از بازگشت بودجه به خزانه دولت سعی می کنند با خرید رایانه های نو، اتمام بودجه خود را برای دولت فاکتور نمایند.

 نگاهی به  آمارها نشان می دهد که چه پیش و چه پس از انقلاب، دولت به گسترش کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در شهرهای کوچک و روستاها توجه کافی نداشته است.  

یکی از کارهایی که در کشورهای خارجی مثل فرانسه انجام می شود این است که شورای عمومی استان ها به هر دانش آموز یک رایانه همراه هدیه می کند. اینجاست که دولت در گسترش عادت استفاده از فناوری های نوین در سنین پایین نقش اساسی را ایفا می نماید.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٩


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی