انجمن کتابداران خلیج فارس

اگر اطلاع داشته باشید "انجمن کتابخانه های تخصصی آمریکا" شاخه ای در بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دارد. این شاخه از انجمن به نام "انجمن کتابخانه های تخصصی خلیج ع ر ب ی" معروف است که هر ساله کنفرانسی هم در یکی از این کشورها برگزار می کند. بد نیست اگر در منطقه جنوب ایران "انجمن کتابداران خلیج فارس" "Persian Gulf Library Association" در دانشگاه خلیج فارس در استان بوشهر یا در یکی از دانشگاه های استان هرمزگان تشکیل گردد. البته این انجمن نباید محدود به استان های جنوب باشد بلکه باید در سطح ملی و بین المللی فعالیت نماید و هر از گاهی کنفرانسی بین المللی برگزار نماید تا کشورهای منطقه هم شرکت کنند.

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢٢


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی