گروه های بحث کتابداری و اطلاع رسانی در ایران

 

نام

عضویت

تعداد اعضا

ارسال پیام

آرشیو

گروه بحث کتابداری دانشگاه مشهد

عمومی

بیش از ۲۰۰۰ نفر

عمومی

موجود نیست

گروه بحث کتابداری دانشگاه چمران

فقط دانشجویان دانشگاه چمران

۴۳ نفر

فقط اعضا– با کنترل نامه ها توسط مدیر

موجود فقط در اختیار اعضا

گروه بحث کتابداری دانشگاه تهران

عمومی

۱۱ نفر

فقط اعضا– با کنترل نامه ها

موجود – عمومی

گروه بحث ایرانکیس

عمومی

 ۵۹۹ نفر

 

عمومی– با کنترل نامه ها

موجود - عمومی

گروه بحث کتابداران وبلاگ نویس ایران

عمومی

۲۵ نفر

فقط اعضا– با کنترل نامه ها

موجود – عمومی

گروه بحث مجله لیبر

عمومی

۹ نفر

فقط اعضا– با کنترل نامه ها

موجود – عمومی

گروه بحث دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات

فقط دانشجویان دانشگاه آزاد

غیرقابل دسترس

فقط اعضا– با کنترل نامه ها

موجود فقط در اختیار اعضا

 

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٢


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی