اَبَربَرچسب روبات‌ِ موتور کاوش: ضرورت

یک روبات موتور کاوش هنگام نمایهسازی صفحههای وب موجود در یک وبگاه یا وبنوشت خاص نخست به قسمت سربرگ <HEAD> صفحه خانگی آن نگاه کرده و به دنبال اَبَربَرچسب روبات میگردد که اجازه ورود به آن وبگاه را دریافت نمایند. این اَبَربَرچسب به روبات اجازه میدهد تا به نمایهسازی، آرشیو و دنبال کردن تمامی پیوندهای موجود در آن وبگاه اقدام نماید یا که وی را از انجام این کار برحذر میدارد. اَبَربَرچسب هایی رایج عبارتند از: 

کاربرد

اَبَربَرچسب

اجازه نمایهسازی، آرشیو و دنبال کردن تمامی پیوندها را می دهد.

<meta name="robots" content="index,follow,archive" />

همان کار دستور قبل را انجام می دهد. در واقع، به روبات اجازه هرکاری می دهد.

<meta name="robots" content="all" />

این دستور برای روبات گوگل به کار می رود. پیشنهاد می شود از دستور نخست استفاده شود که گوگل هم قبول دارد.

<meta name="googlebot" content="index,follow,archive" />

اجازه نمایهسازی و دنبال کردن تمامی پیوندها را می دهد اما اجازه آرشیو نمی دهد.

<meta name="robots" content="index,follow">

اجازه نمایهسازی می دهد ولی اجازه دنبال کردن پیوندها را نمی دهد.

<meta name="robots" content="index,nofollow">

 

 

 

به روبات اجازه نمایهسازی نمی دهد اما اجازه دنبال کردن پیوندها را می دهد.

<meta name="robots" content="noindex,follow">

اجازه نمایهسازی و دنبال کردن پیوندها نمی دهد.

<meta name="robots" content="noindex,nofollow">

با توجه به این که روباتهای موتورهای کاوش به طور عادی با زبان فارسی مشکل دارند. به تمامی خوانندگان پیشنهاد می‌شود که از دستور نخست استفاده کرده تا موتورهای کاوش صفحه‌های وب ایران را بهتر نمایه‌سازی نمایند. کار بسیار سادهای است همین امروز دستور نخست را در وبگاه یا وبنوشت خود کپی کنید. گوگل (site:ir) و سایر موتورها صفحههای وب ایران را به خوبی نمایهسازی نمیکنند زیرا وبنگاران یا مدیران وبگاهها دستورهای زبان فرامتن و از جمله دستور روبات را به درستی در وبگاههای خود به کار نمیبرند یا واقعاً اطلاع ندارند. از ماست که برماست

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/٥


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی