حضور کشورهای خاورمیانه در محیط وب

بررسی و ارزیابی میزان "حضور کشورهای خاورمیانه در محیط وب و ضریب تأثیرگذاری آنها" با استفاده از موتور کاوش یاهو نشان می دهد که از لحاظ میزان تولید صفحه های وب ایران بعد از ترکیه و اسرائیل در رتبه سوم قرار دارد. البته قابل ذکر است که داده های این پژوهش در شش ماه گذشته دوبار تکرار شد تا تغییرات موتور کاوش مورد بررسی قرار گیرد. قابل توجه است که ابتدا ایران در مقام اول قرار داشت اما با توجه به این که بسیاری از سازمان های ایرانی و متعاقباً وبگاه های (Websites) آنها هر چند وقت یکبار تغییر نام می دهند و یا مدیران وبگاه های ایرانی هرچند وقت یکبار نام دایرکتورهای وبگاه خود را تغییر می دهند در نتیجه ایران به مقام سوم افول کرد. با این وجود ایران موقعیت بهتری از کشورهای عربی خاورمیانه دارد.  

 

 

/ 0 نظر / 84 بازدید