کاربرد قوانین رانگاناتان در وب

علیرضا نوروزی

مترجمان: فاطمه عموحسینی و طاهره عظیمی نیا

چکیده

این مقاله به تحلیل وب جهانگستر می‌پردازد و پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا وب در وقت کاربران صرفه­جویی می­کند؟ این پرسش در چارچوب «پنج قانون وب» تحلیل شده. معنای این قوانین چیست؟ این قوانین، اصولی بنیادی هستند که درکی عمیق و اساسی از وب جهانگستر ارائه می‌کنند. در نخستین نگاه این قوانین ساده به نظر می­رسند، اما در حقیقت، نگرشی ساده و شفاف از آن چیزی که وب باید باشد را بیان می­کنند. علاوه­براین، نگارنده قصد دارد کاربرد پنج قانون کتابداری رانگاناتان را برای وب بیان نماید.

کلید‌واژه‌ها: وب جهانگستر، قوانین رانگاناتان، پنج قانون علم کتابداری، پنج قانون وب

 

پنج قانون وب

«پنج قانون وب» از «پنج قانون رانگاناتان» که هسته تمام اقدامات او بود الهام گرفته است. این قوانین بنیان وب را تشکیل می­دهند و حداقل مقتضیات وب را تعیین می­کنند. با آن‌که این قوانین در نخستین نگاه ساده به نظر می­رسند، اما به طرز شایسته­ای باورهای جامعه وب را خلاصه می‌کنند. اگرچه این قوانین به سادگی بیان شده­اند، با این حال عمیق و قابل انعطاف هستند. این قوانین عبارت‌اند از:

١. منابع وب برای استفاده هستند.

٢. هر کاربری منبع وب خودش.

٣. هر منبع وبی کاربر خودش.

۴. در وقت کاربران صرفه­جویی کنید.

۵. وب ارگانیسمی زنده و پویا است.

منبع

نوروزی، علیرضا (1385). کاربرد قوانین رانگاناتان در وب. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 22 شماره 1و2 (پاییز و زمستان)، ص. 131-148.

 

Noruzi, Alireza (2004). Application of Ranganathan's Laws to the Web. Webology, 1(2). http://www.webology.org/2004/v1n2/a8.html 

/ 1 نظر / 155 بازدید