دلایل و موانع اصلی واسپاری منابع برای استفاده آزاد

     بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی در سال های اخیر توجه خاصی به راه اندازی واسپارگاه یا آرشیو یا مخزن دسترسی آزاد (Open Access Repository) برای گردآوری منابع علمی در حوزه های مختلف نموده اند. برای نمونه E-LIS یک واسپارگاه دسترسی آزاد و DLIST یک آرشیو دیجیتالی دسترسی آزاد در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی هستند. موانع اصلی برای واسپاری منابع در مخزن های دسترسی آزاد خارجی و داخلی عبارتند از:

۱. تردید و  ترس از مسائل حق مؤلف و حفظ حقوق معنوی مؤلفان.

۲. شک داشتن از استفاده کنندگان و نحوه استفاده آنها از منابع واسپاری شده.

۳. تردید داشتن مؤلفان نسبت به کسب اعتبار علمی و ضریب تأثیرگذاری مناسب برای مقاله های خود.

۴. فقدان مقررات اجباری در سیاست سازمان ها یا دانشگاه های سرمایه گذار برای واسپاری نتایج پژوهش های علمی.

۵. عدم توجه یا فقدان سرمایه گذاری وزارت علوم و دانشگاه ها در این حوزه.

۶. تردید از ضعف کیفی مدارک و مواد در واسپارگاه و مخازن.   

۷. رویه های واگذاری غیردوستانه.

برای پیشرفت علمی ایران و گسترش دانش در سطح ملی باید سعی شود این موانع از سر راه این واسپارگاه ها و مخازن و آرشیوها برداشته شود و قوانین جرایم مجازی به تصویب رسانده شود. مطالب جالبی در مورد کشورهای دارنده مخازن واسپاری منابع بیان شده است.

 

مشکلات اصلی اینترنت

          در میان این مشکلات نقض قوانین حق مؤلف و اسپم از مشکلات اساسی هستند که حل آنها بسیار مشکل است.

/ 0 نظر / 60 بازدید