تفاوت بین مجله الکترونیکی و مجله دسترسی آزاد

مجله دسترسی آزاد (Open Access): به مجله ای گفته می شود که خواننده بدون پرداخت هزینه اشتراک بتواند مقاله های دلخواه خود را مطالعه، ذخیره یا چاپ نماید.

مجله الکترونیکی (Electronic Journal): به مجله ای گفته می شود که به صورت الکترونیکی قابل دسترس باشد، اما الزاماً دسترسی به آن آزاد نیست و مستلزم پرداخت هزینه است. بنابراین مطالعه، ذخیره و چاپ مقاله مستلزم پرداخت حق اشتراک است.

هر مجله دسترسی آزاد، به طبع الکترونیکی است. اما هر مجله الکترونیکی به صورت آزاد یا باز قابل دسترس نیست. به عنوان مثال مجله وب شناسی یک مجله دسترسی آزاد است. اما مجله JASIST  یک مجله الکترونیکی است، اما دسترسی آزاد نیست. در برخی از آثار و وبنوشت های کتابداران ایران این دو با هم ترکیب شده اند که لازم است هنگام استفاده تعریف واضحی از هر کدام ارائه شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید