جهان سوم کجاست؟

در وبنوشت­ها و رایانامه­ها از استادی نقل می­شود:

"آخر ساعت درس یك دانشجوی دوره دكتراینروژی، سوالی مطرح كرد: استاد، شما كه از جهان سوم می­آیید، جهان سوم كجاست؟ فقط چند دقیقه به آخر كلاس مانده بود. من در جواب مطلبی را فی البداههگفتم كه روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می­كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جایی است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند، خانه اش خراب می­شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملكتش بكوشد." برخی بر این باور هستند که این گفته از پروفسور محمود حسابی است و برخی می­گویند از دکتر محمد حسین است.

اما براستی جهان اول و دوم و سوم کدام کشورها هستند؟

جهان اول: آمریکا، کانادا، انگلیس، ژاپن، ...

جهان دوم: آلمان، ایتالیا، فرانسه، ...

جهان سوم: ایران، عراق، پاکستان، تاجیکستان، عربستان، ...

/ 2 نظر / 90 بازدید
محمد صابری

آقای دکتر نوروزي؛جمله قشنگ و معناداری بود. سبز باشيد

عزیز جان کی گفته آلمان جهان دومه!!!