طرح وب سنجی دانشگاه های کشور

وب سنج نام طرحی در دست اجراست که قصد دارد به ارزیابی محتوایی و فنی وبگاه های دانشگاهی ایران با استفاده از شاخص های وب سنجی بپردازد. البته اطلاعاتی در مورد تیم تشکیل دهنده آن یا سازمان حمایت کننده آن در دسترس نیست تا بتوان در مورد آن اظهارنظر کرد و هنوز اطلاعات چندانی منتشر نکرده اند. در بخش واژه نامه آن به تعریف دو واژه وب شناسی، وب سنجی و دانش وب پرداخته شده است.  اگر طرحی شبیه به طرح وب سنجی (Webometrics.info) مرکز اطلاعات و مدارک ملی اسپانیا راه اندازی شود و به ارزیابی وبگاه های دانشگاهی  ایران پرداخته شود بد نیست. البته باید توجه داشت که نباید شاخص های وب سنجی مبنای رتبه بندی دانشگاه ها قرار گیرد. بلکه به ارزیابی کمی و کیفی وبگاه های دانشگاه ها بپردازد. قابل ذکر است که ضریب تأثیرگذاری وبگاه هایدانشگاهی ایران نیز قبلاً ارزیابی شده است. 

 head_fa.jpg  head_title.jpg

/ 1 نظر / 92 بازدید