کتابخانه های عمومی: دسترسی پذیری

سهولت دسترسی به کتابخانه های عمومی با وسایل حمل و نقل شهری یکی از مسائلی است که در غرب بسیار مورد توجه قرار می گیرد. سعی می شود که کتابخانه های عمومی در نقاط پر رفت و آمد و در مرکز شهر واقع شود و قابل دسترس برای همگان باشد. خواندن تاریخچه کتابخانه عمومی شهر والنسیا نیز شاید جالب باشد.

/ 0 نظر / 55 بازدید