اهمیت انتخاب برابرنهاده پارسی برای واژه های بیگانه

انتخاب برابرنهاده پارسی برای واژه­های بیگانه یکی از مسائل مهمی است که متخصصان هر رشته­ای باید به آن توجه کافی داشته باشند. در مورد واژه­هایی که خیلی فراوانی ندارند این مسأله چندان مشکل­ساز نخواهد بود. اما در مورد واژه­های بیگانه­ای که فراوانی بسیار بالایی دارد، انتخاب برابرنهاده پارسی برای آنها خیلی اهمیت پیدا می­کند. به عنوان مثال، واژه­های:

جهان وب (World Wide Webوب (Webوبگاه (Websiteوبنوشت (Weblog وبنگار (Web bloggerرایانه (Computerموشی(Mouse)، جست­و­جو (Searchجویشگر (Search engineرایانامه (E-mail) و غیره.

    فرهنگستان زبان پارسی و شورای گسترش زبان پارسی در انتخاب برابرنهاده­های پارسی برای واژه­های بیگانه بسیار ضعیف عمل کرده و می­کنند. در همان ابتدای ورود یک واژه خارجی به زبان پارسی باید به سرعت معادل­سازی شود. چه خوب است که فرهنگستان زبان پارسی وبگاهی دارد و در آن واژه­های مصوب و برابرنهاده­های واژه­های بیگانه را ارائه می­نماید تا مترجمان در انتخاب برابرنهاده درست به آن رجوع نمایند.

/ 0 نظر / 33 بازدید