موتورهای کاوش: چالش ها با تغییر نام دامنه و تغییر نام وبگاه یا نام فایل

مشکلی که در حوزه وبگاه های ایرانی (ir) وجود دارد، این است که مدیران وبگاه های ایرانی هر وقت که دوست داشتند نام دامنه (حوزه)، نام وبگاه (سایت) و نام فایل های خود را عوض می کنند، بدون این که به اهمیت تغییر نام دامنه و تغییر نام وبگاه توسط موتورهای کاوش توجهی داشته باشند. وقتی که یک وبگاه تغییر نام می دهد و وبگاه قبلی حذف می شود، تمامی پیوندهای پیشین خود را از دست داده و پیوندهای دریافتی (داده شده) به ارجاع کور (پیوند کور) تبدیل می شوند. همچنین ترافیک پیشین خود را از دست داده و کاربران هم از آن ناراضی خواهند شد. پس بهتر است در انتخاب نام برای نام حوزه، نام وبگاه و نام فایل ها توجه کافی شود.

/ 0 نظر / 19 بازدید