تعداد استنادها و رابطه آن با کسب جایزه نوبل

مقدمه

پژوهش­های انجام شده از سال ۱۹۸۹ توسط مؤسسه اطلاعات علمی (آی­اس­آی) آمریکا -ناشر پایگاه­های استنادی علوم، علوم اجتماعی و هنر- نشان می­دهد در حوزه­های فیزیک، شیمی، اقتصاد، پزشکی، روانشناسی و ... دانشمندانی که بیشتر به آنها استناد شده است و در واقع ملک­الاستناد (Citation Laureates) هستند شانس بیشتری برای کسب جایزه نوبل دارند. برای کسب اطلاع بیشتر نگاه شود به.

پیشنهادها

    خطاب به ملک­الاستناد: مؤلف باش تا کامروا باشی، دیگران به تو استناد خواهند کرد و تو صاحب فکر و مکتب خواهی بود. بیاندیش و اندیشه­هایت را به رشته تحریر درآور، و نه اندیشه­ها را، زیرا فقط اندیشه­ها زنده و پایدار خواهد ماند.

    خطاب به ملک­المترجم:  مترجم باش! آثار سایرین را به پارسی برگردان تا آیندگان به واسطه ترجمه تو به اصل اثری که ترجمه کرده­ای استناد کنند و حتی نامی از تو نبرند، این گونه تو  ثواب خواهی کرد زیرا مؤلف اصلی ملک­الستناد خواهد شد، و تو راوی افکار او.

/ 1 نظر / 33 بازدید
من

جالب بود، زدی به خط طنز نویسی دکتر جان