مقاله های ماه اوت ۲۰۰۶ در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی

طبق نامه دریافت شده از آرلن آیز مدیر پایگاه اطلاعاتی Informed Librarian Onlineمقاله جک منس (Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries) منتشر شده در مجله وب­شناسی به عنوان مقاله ماه در پایگاه اطلاعاتی Informed Librarian Onlineکه یک پایگاه تخصصی در حوزه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی است معرفی شده است. قابل ذکر است که این سومین مقاله مجله وب­شناسی است که در این پایگاه آمریکایی توسط ویراستاران به عنوان مقاله ماه انتخاب می­شود. 

همچنین مقاله داریوش علیمحمدی (Webliometrics: A New Horizon in Information Research) منتشر شده در مجله Library Review نیز به عنوان مقاله­های جالب انتخاب شده است.

/ 0 نظر / 85 بازدید