کاربرد قوانین رانگاناتان در وب

چکیده

این مقاله به تحلیل وب جهانگستر پرداخته و پرسش مهمی را مطرح می نماید: آیا وب در وقت کاربران صرفه جویی می کند؟ این پرسش در چارچوب پنج قانون وب تحلیل شده است. مفهوم این قوانین چیست؟ این قوانین، اصولی بنیادی هستند که شناختی عمیق  و اساسی را از وب جهانگستر ارائه می نمایند.در نخستین نگاه این قوانین ساده به نظر می رسند، اما در حقیقت به سادگی نگرشی شفاف از آن چیزی که وب باید باشد را بیان می کنند.علاوه براین، نگارنده قصد دارد تا کاربرد پنج قانون کتابداری رانگاناتان را برای وب بیان نماید.

 

کلیدواژه ها: وب جهانگستر، قوانین رانگاناتان، پنج قانون علم کتابداری، پنج قانون وب

 

نوروزی، علیرضا (١٣٨۴). کاربرد قوانین رانگاناتان در وب. ترجمه فاطمه عموحسینی و  طاهره عظیمی نیا. علوم اطلاع رسانی.

/ 0 نظر / 45 بازدید