تغییر نام نشریات (کتابداری): مشکلات فراروی کتابخانه ها

یکی از دوستان که در بخش نشریات یک کتابخانه دانشگاهی کار می کند متوجه نکته ای شده بود که جالب توجه است و آن اینکه از برخی جهات نشریات کتابداری و اطلاع رسانی (البته به نقل از کتابدار بخش نشریات) از نشریات بسیاری رشته های دیگر بدتر هستند به این جهت که بیش از سایر نشریات اندازه (قطع) آنها تغییر می کند و این مسئله برای ارسال آنها به صحافی و نیز جای دادن آنها در قفسه مشکلاتی را ایجاد می کند. به عنوان مثال تمام نشریات کتابداری انتشارات امرالد از سال 2004 از قطع آ4 به اندازه کوچکتر تقریباً وزیری تغییر یافتند.

همچینین تقریباً بیشترین تغییر نام نیز در میان مجلات کتابداری رؤیت می شود که این نیز مشکلاتی را برای کتابداران پیایندها ایجاد می کند. این نکته شاید بازتاب ماهیت استحکام نیافته و از نگاه مثبت پویای رشته کتابداری است. به عنوان مثال به تغییر نام مجله های زیر توجه کنید.

JASISto JASIST

Information Storage and Retrievalto Information Processing and Management

Online and CD Rom reviewto Online Information Review

Journal of Library Historyto Libraries and Culturesand then toLibraries and Cultural Records

Aslib Proceedings: New Information Perspectives to Aslib Proceedings

International Library ReviewtoThe International Information & Library Review

Asian Libraries  toNew Library World

 البته باید قبول کرد که بعضی از تغییر اسامی به جهت سیاستهای بازاریابی ناشران است. 

/ 1 نظر / 92 بازدید
محمدي

البته در تغيير نام نشريات به غير از سياست بازاريابي ناشران تغيير ماهيت و پيشرفت علوم كامپيوتر و اطلاع رساني رو هم بايد اضافه كرد. نشريات ارگانها هم كه به تبع تغيير اسم سازمان پيش مي ياد.