رهبران فکری: صاحبان اندیشه و فکر

رهبران فکری افرادی هستند که رسانه های همگانی (رادیو، تلویزیون، اینترنت، وب، وبنوشت و غیره) را برای اشاعه افکار و اندیشه های خود به کار می گیرند، با دیگران درباره موضوع های معینی بحث می کنند و در مسائل مختلف (کنفرانس ها، سمینارها، وبنوشت ها) شرکت می کنند. این افراد اغلب به صورت افراد متخصص و خبره برای دیگران عمل می کنند و اطلاعات را برای دیگران تفسیر و  به اصطلاح،  مطابق فهم عوام بیان می کنند. رهبران فکری همواره سعی می نمایند تا داناتر از دیگران باشند و نسبت به مسائل مختلف آگاه باشند. رهبران فکری دو دسته اند:

    - رهبران فکری فعال: کسانی که به طور فعال تلاش می کنند تا دیگران را تحت نفوذ افکار و اندیشه ها قرار دهند درست شبیه سخنگویان.

    - رهبران فکری منفعل: کسانی هستند که تلاش چندانی برای اشاعه افکار خود نمی نمایند بلکه دیگران از ایشان می خواهند تا در مورد موضوع های مختلف اظهارنظر کنند و عقیده و نظر خود را بیان نمایند.

توجه شود که در اینجا منظور از رهبر، رهبران دینی و مبلغان مذهبی نیست.

/ 0 نظر / 103 بازدید