/ 1 نظر / 337 بازدید
بهروز

1cm خيلي زياده. بهتره بگيم 1mm . ولي ما نيازي نداريم كه آدم هاي كوتوله ما را بپزيرند و اهميتي ندارد. مهم اين است ما توسط آدم هاي معمولي پزيرفته شويم و كه مي توانند 1km بلندتر از خود را هم ببينند.[خداحافظ]