پنج قانون کتابداری رانگاناتان

دکتر سریواتسان (Srivathsan)مقاله ای با عنوان "پنج قانون علوم اطلاع رسانی به عنوان اساسی برای ..." در یادنامه ای که برای گرامیداشت پروفسور نیلمگان (Neelamegham)، نخستین شاگرد رانگاناتان که اکنون 80 سال سن دارد، منتشر کرده است که ارزش خواندن دارد.

/ 0 نظر / 27 بازدید