پنج قانون علم کتابداری و پنج قانون وب

پنج قانون علم کتابداری موسوم به قوانین رانگاناتان در سال (۱۹۳۱) توسط  رانگاناتان دانشمند هندی ارائه شدند که اصول بنیادی علوم کتابداری و اطلاع رسانی را تشکیل می دهند.  

The Five Laws of Library Science:

1. Books are for use.

2. Every reader his book.

3. Every book his reader.

4. Save the time of the reader.

5. The library is a growing organism.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زندگی رانگاناتان و قوانین معروفش مراجعه شود به این سایت. قابل ذکر است که قوانین رانگاناتان به منظور به کارگیری در محیط وب توسط نگارنده روزآمد شده اند. برای مطالعه ویرایش جدید قوانین رانگاناتان به مقاله پنج قانون وب مراجعه شود.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید