کمیسیون علم سنجی و رتبه بندي دانشگاه تهران

کمیسیون علم­سنجی دانشگاه تهران با موافقت و هماهنگی معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر موسوی موحدی و مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر نیاسری شروع به کار کرده است. اعضای این کمیسیون عبارتند از دکتر موسوی موحدی، دکتر نیاسری، دکتر کیوان کوشا، آقای ابراهیم عمرانی، دکتر علي اکبر صبوري، دکتر علیرضا نوروزی، و خانم فخرایی. اهداف این کمیسیون بررسی وضعیت علمی و تولیدات علمی دانشگاه تهران، تدوین راهکارهایی برای بالا بردن رتبه دانشگاه تهران در سطح ملی و بین­المللی و بهبود ساختار پژوهشی دانشگاه تهران است.

/ 1 نظر / 89 بازدید
نیستانی

سلام علیرضا، کار بسیار ارزشمندی است و می تواند در آینده موجب بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه تهران شود. موفق باشید