پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد

OAIster <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

یک پایگاه Open Archives Initiative است که امکان جستجو در تمامی واسپارگاه­ها و آرشیوهای الکترونیکی دسترسی آزاد موجود در دانشگاه­ها و موسسه­های مختلف را فراهم می­آورد. پایگاه ارزشمندی است که بیش از هفت میلیون رکورد اطلاعات کتابشناختی آثار علمی ارزشمند را در بر می­گیرد.

search.gif

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

E-prints Network هم مشابه این پایگاه است. برای جستجو در این پایگاه بهتر است تمامی حوزه­های موضوعی و تمامی پایگاه­ها انتخاب شود.

دو پایگاه پیش­گفته شبیه یک اَبَر موتور کاوش یا یک کتابشناسی کتابشناسی­ها عمل می­کنند که امکان جستجو در همه پایگاه­ها را فراهم می­کنند.

/ 0 نظر / 28 بازدید